Formalności związane z rozpoczęciem kursu na prawo jazdy

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, pierwsze kroki musi skierować do lekarza uprawnionego do badania kierowców w celu wykonania badań, następnie wykonanie jednego zdjęcia i dostarczeniu tych dokumentów do wydziału komunikacji w celu stworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 • Badanie Lekarskie

  Badania możesz wykonać za naszym pośrednictwem lub we własnym zakresie.

 • Zdjęcie

  Potrzebna będzie kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.

 • Profil Kandydata na Kierowcę

  Kolejną czynnością jest wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

  Aby stworzyć profil kierowcy należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Starachowicach następujące dokumenty:

  + wniosek o wydanie prawa jazdy,
  + orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  + wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  + pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (dla osoby która nie ukończyła 18 lat).

  Należy mieć przy sobie dokument tożsamości.

  Profil ten zostanie następnie udostępniany ośrodkowi szkolenia kierowców, w którym będzie odbywało się szkolenie, a później ośrodkowi egzaminowania.

 • Czy mogę rozpocząć kurs bez badan i PKK?

  Jeżeli nie zdążyłeś zrobić badań lekarskich i nie posiadasz numeru PKK, istnieje możliwość zrobienia badań na początku kursu i doniesienie numeru PKK w późniejszym terminie.

 • Opłaty

  Opłaty za egzamin na prawo jazdy kategorii B: teoria 30 zł + praktyka 140 zł = razem 170 zł